FREEK LOMME
« Life’s scene »
2011

Text for the exhibition « The voice of… », 2011, Onomatopee, Eindhoven, NL

Life’s scene!
Julien schildert mensen. Mensen op straat. Hij praat met hen over hun leven en portretteert hen door te luisteren naar hun wensen, te pogen hun wezen te bekijken en dat vast te leggen in beeld. Vaak zijn dit personen aan de maatschappelijke onderkant; vol van karakter. Mensen die leven met de kansen van hun omgeving, met de vrijheden die zij op straat leven, los van de aanbiedingen die politiek en reclame hen doen. In zijn landschappelijk werk, wat hij terecht « life scene’s » noemt, zien we de aanbiedingen van politiek en reclame op de achtergrond terwijl we het karakter van het individu op de voorgrond zien: gegrift in gezicht, vertaald in kleding, uitgedrukt in lichaamshouding, in spullen die ze met zich meedragen. Beneyton toont alles wat dicht op de huid of in de huid van de mens zit.
Freek Lomme

< Back